Informatică
Cătălin173
2016-04-08 22:10:24
Se considera trei vectori cu elementele numere intregi :a,b si c,cu lungimea n .Lungimea vectorilor si elementele vectorilor a si b se citesc de la tastatura,Sa se afiseze vectorul c ale carui elemente se genereaza astfel: a)c[i] este modulul diferentei a[i]-b[i]; b)c[i] este maximul dintre a[i] si b[i]; c)c[i] este minimul dintre a[i] si b[n-i-1] La nivel de clasa a-9-a va rog
Răspunsuri la întrebare
madilin
2016-04-08 22:32:33

#include using namespace std; int main() {     int n;     cout << "n="; cin >> n;     int a[n+1], b[n+1], c[n+1], i;     for(i=1;i<=n;i++)     {         cout << "a[" << i << "]=";         cin >> a[i];     }     for(i=1;i<=n;i++)     {         cout << "b[" << i << "]=";         cin >> b[i];     }     //a) b) c) aici inlocuiesti cu rezolvarile de mai jos     for(i=1;i<=n;i++)     {         cout << c[i] << " ";     }     return 0; } a)for(i=1;i<=n;i++)     {         c[i]=a[i]-b[i];         if(c[i]<0) c[i]=(-1)*c[i];     } b)for(i=1;i<=n;i++)     {         if(a[i]>b[i]) c[i]=a[i];         else c[i]=b[i];     } c)for(i=1;i<=n;i++)     {         if(a[i]>b[n-i-1]) c[i]=b[n-i-1];         else c[i]=a[i];     }

Adăugați un răspuns