Chimie
TstM01426585467
2016-04-09 21:28:39
Calculați masele moleculare pentru următorii compuși :HNO3,CaSO4,Cu(OH)2 Se dau:AH=1,AN=14,AO=16,ACa=40,AS=32,Acu=64. Vă rog❗
Răspunsuri la întrebare
katiusha002
2016-04-10 03:48:40

MHNO3=AH+AN+3×AO=1+14+3×16=63g MCaSO4=ACa+AS+4×AO=40+32+4×16=136g MCu(OH)2=ACu+2×AO+2×AH=64+2×16+2×1=98g

Adăugați un răspuns