Matematică
Flambo
2015-11-14 06:04:09
Trei numere au suma 74.Media aritmetica a ptimelor doua este 21,iar media aritmetica a ultimelor doua este 28.Aflati cele trei numere.
Răspunsuri la întrebare
magdalinionut
2015-11-14 08:56:32

a +b + c = 74  a + b = 21 x 2 = 42    = > a = 42 -b  b+ c = 28 x 2 = 56     = > c = 56 - b  42- b +  b + 56 - b = 74  98 - b = 74  b = 24  a = 42-24 = 18  c= 56 - 24 = 32  18 + 24 + 32 = 74

Cont şters
2015-11-14 08:57:47

a+b+c=74 a+b=21*2=42 b+c=28*2=56 c= (a+b+c)-(a+b)=74-42=32 a= (a+b+c)-(b+c)=74-56=18  atunci b= (a+b)-a=42-18=24 Deci solutia este a=18 b=24 c=32 verificare a+b+c=18+24+32=50+24=74 m.a (a;b) =(18+24)/2=42/2=21 m.a (b;c) =(24+32)/2=56/2=28 adevarate toate 3 datele, deci bine rezolvat

Adăugați un răspuns