Engleza
cdiana2609
2016-04-11 14:58:24
cum se spune la caine pisica cal asa usa geam in engleza?
Răspunsuri la întrebare
v0784922081
2016-04-11 16:21:56

Caine = dog Pisica = cat Cal = horse asa = so sau thus geam = window in = in Sper ca te-am ajutat!

pitikmik46
2016-04-11 16:23:11

caine-dog pisica-chat cal-horse usa-door geam-window sper ca te-am ajutat !

Adăugați un răspuns