Informatică
Pinte
2016-04-12 11:21:39
Să se scrie un program care citeşte de la tastatură cele trei note ale unui elev și determină media lor. Programul citește de la tastatură trei numere naturale x, y, z, reprezentând notele. Programul afișează pe ecran media calculată, cu exact două zecimale, fără rotunjire. cele trei numere citite sunt mai mari decât 0 și mai mici sau egale cu 10 media se va afișa cu exact două zecimale, fără rotunjire
Adăugați un răspuns