Limba română
georgealin22
2016-04-12 22:19:39
transcrie din secventa citata,trei cuvinte care contin diftongi diferiti si doua cu vocale in hiat: ,,...ca si cum un inger nevazut intr-o barca strAVEZIE SI-AR FI MUIAT DEGETUL IN APA,INSEMNANDUSI TRECEREA PRIN MELANCOLIA TOAMNEI...' DAU CORONITA !!!!!!!!!!!!!!
Răspunsuri la întrebare
fnafforever
2016-04-13 04:14:08

,, ca si cum un inger nevazut intr-o barca străvezie şi-ar fi muiat degetul în apă, însemnându-şi trecerea prin melancolia toamnei ..." diftong                                                                           hiat muiat       = mu - iat                             străvezie = stră - ve - zi - e trecerea  = tre - ce - rea                      melancolia= me - lan - co - li - a toamnei  = toam - nei

Adăugați un răspuns