Matematică
AleAlexa12
2015-11-14 12:31:54
Valoarea minima a expresiei:x la patrat + 4x+5 este....(doresc rezolvarea integrala)
Răspunsuri la întrebare
ganiaemanuel
2015-11-14 18:45:59

[latex]Minima;functiei;f(x)=ax^2+bx+c;are;minima,in\ frac{-Delta}{4a};pentru;valoarea;;x=frac{-b}{2a}[/latex] [latex]f(x)x^2+4x+5;;;Delta=b^2-4ac=4^2-4*1*5=16-20=-4\ minima;functiei=frac{-Delta}{4a}=frac{-(-4)}[4*1)=4/4=1\ pentru;x=frac{-b}{2a}=frac{-4}{2cdot1}=frac{-4}{2}=-2;!!![/latex]

Adăugați un răspuns