Matematică
cid423
2016-04-14 05:16:09
Determinati numeralele naturale x: a) x+7,5>11 b) 11,3-x<4,3 c) 5×2,4+x<15 d) 18,32+2x<20,4 e) x÷2,5<6,25
Răspunsuri la întrebare
смерть
2016-04-14 08:27:41

a) x+7,5>11 x>11-7,5 x>3,5 x∈{ 4,5,6...} b) 11,3-x<4,3 x<11,3-4,3 x<7 x∈{0,1,2,3...6} c) 5*2,4+x<15 x<15-(5*2,4) x<3 x∈{0,1,2} d)18,32+2x<20,4 2x<20,4-18,32 2x<2,08 2x∈{0,1,2} e)x÷2,5<6,25 x<6,25·2,5 x<15,625 x∈{0,1,2,3...15}    Sper ca te-am ajutat! Funda?

Adăugați un răspuns