Informatică
Nikolietățica
2016-04-14 17:36:24
Elaborati un program care calculeaza valorile functiei: y={9x+3x² ,x>15 {3x-5√ x+28, x ≤ 15
Răspunsuri la întrebare
kristina1111
2016-04-14 23:18:07

var x,y:real; begin read(x); if x>15 then y:=9*x+3*sqr(x) else y:=3*x-5*sqrt(x+28); writeln(y); end.

Adăugați un răspuns