Matematică
Svolle
2016-04-14 19:33:54
Suma a trei numere impare consecutive este 105.Afla cele trei numere ?!
Răspunsuri la întrebare
edutu1
2016-04-14 23:47:37

primul numar: x+1  al doilea numar : x+ 3 al treilea numar : x+5 3x +9=105 3x=96  x= 32 => primul numar : 32+1= 33 al doilea 35  al trteilea 37

Adăugați un răspuns