Matematică
sandapanda1
2016-04-15 01:14:39
Subpunctele a si b,va rog de la fiecare!
Răspunsuri la întrebare
Andrada222
2016-04-15 06:14:22

1. a)AC este diagonala patratului si respecta formula AC=L√2 Daca 10√2=L√2 =>L=10 cm b)OM este raza, dar la fel OP, P∈AB. Observam ca OP=L/2 =>OP=5 cm Aria=πr² =>Aria=25π cm² c)Daca OM=ON=5 cm => AM=NC=(10√2-10)/2=5(√2-1) cm 2. a)ΔVBC isoscel.Ducem VM_l_BC, M∈BC =>BM=MC=5 cm Cunoastem inaltimea VO=12 cm Apotema bazei unei piramide patrulatere regulate (baza un patrat) este jumatate din latura bazei, adica 5 cm (segm.OM) =>t.Pit.VM²=VO²+OM² =>VM²=144+25=169 =>VM=13 cm b)A.t.=A.b.+A.l. A.b.=L²=100 cm² P.b.=40 cm A.l.=(40·13)/2=260 cm² =>A.t.=100+260=360 cm²

Adăugați un răspuns