Matematică
vladbarbu
2016-04-15 14:21:54
( x + 3 )² = ??? (x - 5)(x + 5) = ??? x² - 4x + 4 = ??? Cinci caiete costa 10 lei. Trei caiete de acelasi fel costa ...... lei Aria unui triunghi echilateral cu latura de 4 cm este egala cu ...... cm² Rezultatul calculului sin 30° + cos 60° = ??? Apotema unui triunghi echilateral cu latura de 18 cm este egala cu .... cm Un triunghi dreptunghic are o cateta de 5 cm si ipotenuza de 13 cm. Lungimea celeilalte catete este egala cu ..... cm Aflati media geometrita a numerelor : a = √6 + 12/√6 si b = √54 - √6 Urgent !!! 100 puncte
Răspunsuri la întrebare
WOLF1
2016-04-15 14:46:37

(x+3)² = x² + 2x3+3² = x²+6x+9 (x-5)(x+5)=x²-5²  ...6 lei radical din 8 2/2 15 12 6,12

MeryRox
2016-04-15 14:47:52

( x + 3)^2 = x^2 + 6x +9 ( x-5) (x+5) = x^2 - 25  x^2 - 4x+4 = ( x-2)^2  5 caiete ......10 lei  3 caiete .......x  x = 3 x 10 : 5 = 6 lei  A = 4^2 x radical din 3 / 4 = 16 radical 3 / 4 = 2 radical din 3  sin30+cos60=1/2+1/2=1   ap = latura radical din3 /6 = 18 rad3/6 = 3 rad 3 cm ipotenuza ^2 = c^2 + c^2  c^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144  c = 12cm mg = radical din ab =>  ( p.s imi vine greu sa scriu formulele cu radical )

Adăugați un răspuns