Matematică
alexroarmi
2016-04-15 14:57:09
1)Rezolavati In R ecuatia :(2x-3)(2x+4) -(2x+4) ^2 = 3(x-2) - 2x^2 2)Solutiile intregi ale ecuatiei 2x+4 mai mic sau egal decat -8 sunt
Răspunsuri la întrebare
ioanadiaconu
2016-04-15 17:40:34

[latex](2x-3)(2x+4)-(2x+4)^{2}=3(x-2)-2x^{2}[/latex] [latex]4x^{2}+8x-6x-12-(4x^{2}+16x+16)=3x-6-2x^{2}[/latex] [latex]4x^{2}+8x-6x-12-4x^{2}-16x-16=3x-6-2x^{2}[/latex] [latex]-14x-28=3x-6-2x^{2}[/latex] [latex]-14x-28-3x+6+2x^{2}=0[/latex] [latex]-17x-22+2x^{2}=0[/latex] [latex]2x^{2}-17x-22=0[/latex] [latex]x=dfrac{-(-17)pmsqrt{(-17)^{2}-4cdot2cdot(-22)}}{2cdot2}[/latex] [latex]dfrac{17pmsqrt{287+176}}{4}[/latex] [latex]x_{1}=dfrac{17+sqrt{465}}{4}[/latex] [latex]x_{2}=dfrac{17-sqrt{465}}{4}[/latex] [latex]~~ \ ~~[/latex] [latex]2x+4leq-8[/latex] [latex]2xleq-8-4[/latex] [latex]2xleq-12[/latex] [latex]xleq-6[/latex]

Adăugați un răspuns