Limba română
alinamaria380
2016-04-16 02:53:54
1. Găsește perechile de cuvinte care rimează. *jăratic - *ajungă - *aur - *pojarul - *s-abate - *S-a doarmă - 2. Identifica în poezie :a) substantivele la nr plural b) verbul din prima strofa c) adjectivele din strofa a doua 3. Desparte în silabe cuvintele care alcătuiesc versurile unei strofe, la alegere. Scrie, în dreptul fiecărui versuri, câte silabe are. Ce ai observat? Dau coroana!!
Răspunsuri la întrebare
ecaterina1955Kissa
2016-04-16 04:42:26

1. Găsește perechile de cuvinte care rimează.  *jăratic - singuratic *ajungă - lunga *aur - taur *pojarul - tantarul *s-abate - nemiscate *S-a doarmă - larma 2. Identifica în poezie : a) substantivele la nr plural:dealurile,aripi. b) verbul din prima strofa:trece  c) adjectivele din strofa a doua: lunga, nemiscate. 3. Desparte în silabe cuvintele care alcătuiesc versurile unei strofe, la alegere. Scrie, în dreptul fiecărui versuri, câte silabe are. Ce ai observat? Cres-/te-n  as-fin-tit   po-ja-rul   = 8 silabe Dea-lu-ri-le stau s-a/- doar-ma = 8 silabe No-rul ta-ce dar tan-ta-rul  = 8 silabe Um-ple li-nis-tea de lar-ma =8 silabe. observam ca masura versurilor este de 8 silabe.

ION837
2016-04-16 04:43:41

jaratic - singuratic ajunga-lunga pojarul - tantarul s-abate - nemiscate s-a doarma - larma 2.a  substantive la nr. plural : livezi , aripi , dealurile     b  verbul din prima strofa : spre  3 . a - pu - sul = 3silabe li-vezi - 2 silabe sin-gu-ra-tic = 4 silabe ma-re = 2 silabe ur-ma = 2 silabe a-jun-ga = 3 silabe tan-tar=2 silabe a-ripi = 2 silabe as-fin-tit - 3 silabe dea-lu-ri-le = 4 silabe no-rul = 2 silabe um-ple - 2 silabe Am observat ca majoritatea cuvintelor au cate doua silabe !

Adăugați un răspuns