Informatică
cosmin3432
2015-11-14 20:33:39
Cerința Se dau n numere naturale. Aflați câte dintre acestea se pot scrie ca sumă de puteri distincte ale unui număr natural k. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n și k, iar apoi n numere naturale, separate prin spații. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul de numere din șirul dat care se pot scrie ca sumă de puteri distincte ale lui k. Restricții și precizări 1 ≤ n ≤ 100.000 2 ≤ k ≤ 10 cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000 Exemplu Intrare 5 3 6 37 12 9 5 Ieșire 3 Explicație Avem 37=33+32+30 , 12 = 32+31, 9 = 32 , deci 3 numere se pot scrie ca sumă de puteri distincte ale lui 3 ( pentru 6 avem 6 = 3 + 3, iar 5 = 3 + 1 + 1 nu convin ). in c++ va rog n-am inteles explicatia
Răspunsuri la întrebare
Giculan
2015-11-15 01:12:22

E greu sati explic, dar trebuie ca numerele transformate din sistemul 10 in sistemul k, sa contina doar cifre de 0 si 1. (De exemplu (37)10=(1101)3, contine doar 1 si 0 deci poate fi scris; (6)10=(20)2, contine si alte cifre in afara de 1 si 0, deci nu poate fi scris). #include  using namespace std; int n,k,x,nr; int main() {     cin >> n >> k;     for(int i=1;i<=n;i++)     {         cin >> x;         int c=1;         while(x!=0)         {             if(x%k>1)             {                 c=0;                 break;             }             x/=k;         }         if(c) nr++;     }     cout << nr;     return 0; }

Adăugați un răspuns