Matematică
animitu
2016-04-17 23:21:09
A=-5 b=3 c=4 d=7 e=-9 a) a+b+c+d+e b)-a+b-c-d+e c)e-b-c+a+d d)b-c+d-e-d e)a-b-c+d+e
Răspunsuri la întrebare
cosministoc
2016-04-18 01:18:46

a)a+b+c+d+e =-5+3+4+7+(-9) =-5+3+4+7-9 =0 b)-a+b-c+d+e =-(-5)+3-4-7+(-9) =5+3-4-7-9 =-12 c)e-b-c+a+d =-9-3-4+(-5)+7 =-9-3-4-5+7 =-14 d)b-c+d-e-d =3-4+7-(-9)-7 =3-4+7+9-7 =8 e)a-b-c+d+e =-5-3-4+7+(-9) =-5-3-4+7-9 =-14

Adăugați un răspuns