Limba română
racmariabinaca
2016-04-19 10:59:39
. Puneti la forma potrivitä cuvintele din parantezã. a) Un drum îngust si mläştinos (sträbat) acea luncă înveselitä. (AL. Odobescu. Doamna Chiajna) (L. Rebreanu, Růscoala) b) (Cel din satele vecine au venit şi astäzi. c)Ele (sare) in bulgäri fluizi peste prundul din rästoace In cuibar rotit de ape, peste care luna (zac) (M. Eminescu, Cälin -fi d) (Locuinga) contin unelte mai numeroase şi mai variate. (Cresc) numärul g (H. Daicoviciu, Daci) varietatea topoarelor, apar tot mai des (unealta) de fierärie. insà frumoasă, harnicä, ascultätoare şi bunä la inimă. e) Fata babei era (slute, lenese, táfnoase) si rea la inimä. (Fetele) mosneagului eg pt (. Creangä, Fata babei VA ROG AJUTAȚI-MĂ
Răspunsuri la întrebare
fdi
2016-04-19 17:19:59

a) Un drum îngust şi mlăştinos STRĂBATE acea luncă acea luncă înveselită. b) CELE din satele vecine au venit şi astăzi. c) Ele SAR în bulgări fluizi peste prundul din răstoace. În cuibar rotit pe ape, peste care luna ZACE. d) LOCUINŢELE conţin unele mai numeroase şi mai variate. CREŞTE numărul şi varietatea topoarelor, apar tot mai des UNELTE de fierărie. e) Fata babei era SLUTĂ, LENEŞĂ, TÂFNOASĂ şi rea la inimă. FATA moşneagului era însă frumoasă, harnică, ascultătoare şi bună la inimă.

tothnaomi
2016-04-19 17:21:14

a) Un drum îngust şi mlăştinos STRĂBATE acea luncă acea luncă înveselită. b) CELE din satele vecine au venit şi astăzi. c) Ele SAR în bulgări fluizi peste prundul din răstoace.  În cuibar rotit pe ape, peste care luna ZACE. d) LOCUINŢELE conţin unele mai numeroase şi mai variate. CREŞTE numărul şi varietatea topoarelor, apar tot mai des UNELTE de fierărie. e) Fata babei era SLUTĂ, LENEŞĂ, TÂFNOASĂ şi rea la inimă. FATA moşneagului era însă frumoasă, harnică, ascultătoare şi bună la inimă.

Adăugați un răspuns