Limba română
burcovschiana
2016-04-21 01:34:24
. Pornind de la afirmaţia lui Garabet Ibrăileanu: Toate tipurile din comediile lui Caragiale suferă de o goliciune de suflet. Unul din marile merite ale lui Caragiale este de a fi știut să pună pe aceste tipuri să-și exprime neantul sufletului lor, de a fi zugrăvit conţinutul aces- tui zero, scrie un eseu în care să răspunzi la întrebarea: De ce îmi sînt memorabile personajele din comedia O scrisoare pier- dută de Ion Luca Caragiale?
Răspunsuri la întrebare
AndryComy
2016-04-21 07:19:39

In primul rand, este o comedie care satirizează moravurile societății. Fiecare personaj se încadrează intr-un tip: Nae Cațavencu este tipul politicianului corupt, Zoe Trahanache: tipul femeii adultere. In plus, Caragiale este criticul oricărei societăți (fapt evident in locul in care se petrece acțiunea-"in capitala unui județ de munte, in zilele noastre").

Adăugați un răspuns