Matematică
stefanian
2016-04-21 06:39:54
determinati valoarea numerica a expresiei -3x+5y a) x=2,y=6 b)x=0,y=8 c)x=5,y=1 d)x=-3,y=-5 e)x=7,y=-9 f)x=-2,y=12
Răspunsuri la întrebare
alexa041201
2016-04-21 11:38:30

a) -3×2 + 5×6= -6 +30 = 24 b)-3×0 +5×8 = 0+40=40 c)-3×5 + 5×1=-15 +5=20 d)-3×(-3) + 5×(-5)=9+(-25) =-16 e) -3×7 + 5×(-9)= -21 + (-45) =66 f)-3×(-2) + 5×12=6+60=66

Enjoyloveme
2016-04-21 11:39:45

Deci :-3x+5y a)x=2 y=6 Inlocuim: -3•2+5•6=-6+30=24 b)x=0 y=8 -3•0+5•8=-0+40=40 c)x=5 y=1 -3•5+5•1=-15+5=-10 d)x=-3 y=-5 -3•(-3)+5•(-5)=+9-25=16 e)x=7 y=-9 -3•7+5•(-9)=-21-45=-66 f)x=-2 y=12 -3•(-2)+5•12=+6+60=66

Adăugați un răspuns