Informatică
alexthebest70
2015-11-15 12:13:39
Cerinţa Se dau n numere naturale. Determinați numărul pentru care prima cifră este maximă. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, separate prin spaţii. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul cerut M. Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 1000 cele n numere citite vor avea cel mult 9 cifre dacă există mai multe numere pentru care prima cifră este maximă, se va determina cel mai mare dintre acestea
Răspunsuri la întrebare
mihaivoiacu
2015-11-15 16:09:09

#include using namespace std; int prima_cifra(int n) {    while(n>9)                 n=n/10;    return n; } int main() {    int n,x[1000];          cin>>n;          for(int i=1;i<=n;i++)                   cin>>x[i];                int max=0,M=0;        for(int i=1;i<=n;i++)              if(prima_cifra(x[i])>max)  max=prima_cifra(x[i]);              int ok=0;        for(int i=1;i<=n;i++)        {                      if(prima_cifra(x[i])==max)                           {                                          if(ok==0) {M=x[i]; ok=1;}                                           if(ok==1)                                              if(x[i]>M) M=x[i];                           }          }         cout<

mispromgirl
2015-11-15 16:10:24

include using namespace std; int main () { int n,i,a,cifra,max=0,a2,x; cin>>n; for (i=1;i<=n;i++) { cin>>a; a2=a; while (a) { cifra=a%10; a=a/10; } if(cifra>max || cifra==max && a2>x) { max=cifra;x=a2; } } cout<

Adăugați un răspuns