Limba română
Lucishoo1
2016-04-23 23:40:54
anlizati verbele susura, e gros, sorbi
Răspunsuri la întrebare
danasin
2016-04-24 01:58:52

susura-predicat verbal exprimat prin verb predicativ , mod indicativ , timp imperfect , numar singular , persoana a 3-a , diateza activa ; e gros-predicat nominal exprimat prin verb auxiliar a fi + timp prezent , numar sg , persona a 3-a + nume predicativ exprimat prin adjectivul calificativ ,,gros' (4 forme , numar singular, gen masculin ). sorbi-predicat verbal exprimat prin verb predicativ , mod indicativ , timp perfect simplu , numar singular , persoana a 3-a , diateza activa

Adăugați un răspuns