Ed. tehnologică
mahone
2020-09-21 10:58:54
1. A fost efect al industrializării în marile oraşe: a) construcŃia de noi parcuri; b)iluminatul public; c) dărâmarea zidurilor de apărare ale oraşelor şi extinderea teritoriului; d) extinderea parcurilor. 2. Zona în care se află concentrate majoritatea locuinŃelor dintr-un sat este:
Răspunsuri la întrebare
patriciacalini
2020-09-21 16:48:12

1. c) 2. vatra satului

Adăugați un răspuns