Matematică
sevendreamss
2016-04-24 18:40:39
Se consideră polinomul f = [latex] X^{3} + X^{2} - 4X + 2a[/latex], unde a este numarul real. a) Determinați numărul real [latex]a[/latex] știind că [latex]1+i[/latex] este rădăcină a polinomului [latex]f[/latex]. b) Pentru [latex]a[/latex] =3 arătați că [latex]x^{3}_{1}+x^{3}_{2}+x^{3}_{3}= -31,[/latex] unde  [latex]x_{1} , x_{2} , x_{3}[/latex] sunt rădăcinile polinomului [latex]f[/latex]
Răspunsuri la întrebare
plopeanuandreea
2016-04-24 19:00:09

......................................

Adăugați un răspuns