Matematică
planga
2016-04-26 17:17:09
Fie funcția f:R-R,f(x)=3x-3 a)Aflați punctele de intersecție ale graficului funcției cu axele de coordonate b)Aflați Aria triunghiului determinat de axele de coordonate și graficul funcției f
Răspunsuri la întrebare
Dedenisa1
2016-04-26 20:58:34

a). (1) ...  Gf ∩ Oy={A}   este  x=0 si  f(x)= 3×0 - 3 = - 3     ⇒  A(0 ; -3) ; (2) ...  Gf ∩ Ox={B}   este  y=0 adica 3x-3=0 deci x = 1 ⇒  B(1 ; 0) b).                A(AOB) = (cateta₁ × cateta₂) / 2 = 1×3 / 2  = 3/2 = 1,5 ( u² ) ;

Adăugați un răspuns