Fizică
danu1amortitu
2016-04-27 04:15:09
Ajutati-ma va rog! Dau coroana! 1)Lucrul util efectuat folosind un scripete fix este egal cu 750 J, iar lucrul efectuat total este egal cu 1kJ. Aflati randamentul scripetelui 2)Randamentul unei parghii cu care se ridica un corp cu masa de 180 kg este egal cu 90%.Determinati lucrul total efectuat, daca corpul a fost ridicat la inaltimea de 2 m. 3)Lucrul total efectuat de un muncitor ridicand un corp pe un plan inclinat cu randamentul de 60% este egal cu 800 J. La ce inaltime a fost ridicat corpul daca masa lui constituie 40 kg?
Răspunsuri la întrebare
Madalin09
2016-04-27 10:58:34

1)Se da: Lu=750J Lt=1kJ=1000J n=? Formule: n=Lu/Lt Calcule: n=750/1000=0,75 2)Se da: m=180kg n=90%=0,9 h=2m Lt=?J Formule: n=Lu/Lt n=mgh/Lt Lt=mgh/n Calcule: Lt=180*10*2/0,9=40000J 3)Se da: n=60%=0,6 Lt=800J m=40kg h=?m Formule: n=Lu/Lt n=mgh/Lt h=n*Lt/mg Calcule: h=0,6*800/40*10=1,2m

Adăugați un răspuns