Limba română
Davidftw32
2016-04-27 08:33:39
cum poți desparti cuvintele la capăt de rand? călimară umbreluta saptamana
Răspunsuri la întrebare
firul
2016-04-27 11:37:25

ca-limara;cali-mara;calima-ra um-breluta;umbre-luta;umbrelu-ta sap-tamana;sapta-mana;saptama-na

Adăugați un răspuns