Limba română
damypapusica
2015-11-16 13:52:54
Subliniati cu o linie diftongii ,cu doua linii triftongii din cuvintele de mai jod notand semivocalele:doua Foiau Iarna Poezie Soseau Treceau
Răspunsuri la întrebare
radulescualexan1
2015-11-16 17:02:50

Foiau=fo-iau (iau-triftong,semivocală:i și u). Iarna=iar-na (ia-diftong,semivocală: i) Poezie=po-e-zi-e (o-e,i-e:hiat) Soseau=so-seau (eau-triftong,semivocală: e,u). Treceau =[tr e c ^ a u)-(au-diftong,semivocală: u). Doua=do-ua (ua-diftong,semivocală: u) *ptr.stabilirea grupurilor de sunete,desparte cuvântul în silabe. *o silaba are doar o singura vocală!

annamarya343
2015-11-16 17:04:05

diftongi = 1 v+ 1sv                                      triftongi = 1 v + 2 sv 1. doua     = do - ua                                    1. soseau = so - seau                             I                                                                    I    I                           sv                                                                  sv   sv                                 2. iarna     = iar - na                                     2. foiau      = fo - iau                     I                                                                           I    I                    sv                                                                        sv   sv 3. treceau = tre - ceau                                    I                                   sv Obs. sv= semivocală         poezie = po - e - zi - e                                       I _ I                                         I                                      hiat

Adăugați un răspuns