Matematică
andrei1319
2015-11-16 16:13:54
rezolvati in multimea numerelor rationale ecuatiile : a) 2(x-24)+113=3(15-x) b) 4(5x-7)+21=3(6x-11) c) 56-4(11-3x)=6(5x-4) d) 55-5 (4x-1)=10(3x-3) e) 10(1-6x)-74=8(3-8x) f) -81-4(7-3x)=13(x-8) URGENT nu trebuie tot dar pls macar ce stiti
Răspunsuri la întrebare
alisamangir
2015-11-16 17:40:17

 a) 2(x-24)+113=3(15-x) 2x-48+113= 45-3x -48+113-45=-3x-2x 20=-5x  => x=-4 b) 4(5x-7)+21=3(6x-11) 20x-28 +21=18x-33 -28 +21+33=18x-20x 26=-2x   => x=-13 c) 56-4(11-3x)=6(5x-4) 56-44+12x=30x-24 56-44+24 =30x-12x 36=18x   => x=2 d) 55-5 (4x-1)=10(3x-3) 55- 20x +5 =30x-30 55+5+30 =30x+20 90=50x   x=9/5 e) 10(1-6x)-74=8(3-8x) 10-60x -74=24 -64x 10-74-24 =-64x+60x -88=-4x     =>x=22 f) -81-4(7-3x)=13(x-8)  -81-28+12x =13x-104 -81-28+104=13x-12x x=-5 Sper ca te-am ajutat!

olteanundr
2015-11-16 17:41:32

a) 2x - 48 + 113 = 45 - 3x     2x + 3x = 45 - 65     5x = - 20     x = - 4 b) 20x - 28 + 21 = 18x - 33     20x - 18x = - 33 + 7     x = - 26/2     x = - 13 c) 56 - 44 + 12x = 30x - 24     12x - 30x = - 24 - 12     - 8x = - 36      x = 36 : 18      x = 2 d) 55 - 20x + 5 = 30x - 30     - 20x - 30x = - 60 - 30     - 50x = - 90      x = 9/5 e) 10 - 60x - 74 = 24 - 64x      - 60x + 64x = 64 + 24      4x = 88      x = 88 : 4      x = 22 f) - 81 - 28 +12x = 13x - 104    12x - 13x = - 104 + 109      x = - 5  

Adăugați un răspuns