Limba română
lucicabuzincu
2021-01-13 19:57:24
precizeaza vocalele silabele si consoanele din urmatoarele cuvinte.vesela,inceput,vedeam,
Răspunsuri la întrebare
martinastoessel4
2021-01-13 22:21:23

cvcvcv,vccvcvc,cvcvvc Ve-se-la,in-ce-put,ve-deam Sper ca te-am ajutat

Adăugați un răspuns