Matematică
valiene66
2022-01-15 02:10:24
Efectuati:b)(6 + 2 la puterea 10:2 la puterea 8) la puterea 7:10 la puterea 5-9*10; c)10*{18 la puterea 2:324+2*[(2 la puterea 2*3) la puterea 15:(2 la puterea 29*3 la puterea 15)+1 la puterea 24 ]}; d) [(4 la puterea 3) la puterea 2:4 la puterea 4+4 la puterea 2 -2]*[( 4 la puterea 3) la puterea 2:4 la puterea 5+2*4 la puterea 2+4 la puterea 7:4 la puterea 6]
Răspunsuri la întrebare
edwardchirila
2022-01-15 06:19:04

×(6+2 la puterea10 ÷2 la puterea 8) totul la puterea 7 ÷10 la puterea 5 -9×10= =(6+2 la puterea 10-8) la puterea 7 ÷10 l aputerea 5 -9×10= =(6+2 la puterea 2)la puterea 7 ÷10la puterea 5 -9×10= =(6+4)la puterea 7 ÷10 la puterea 5 -9 ×10= =10 la puterea 7-5  -9×10=10 la puterea 2 -90=100-90=10 c)10×{18 la puterea 2 ÷324+2×[(2 la puterea2 ×3) la puterea 15 ÷(2 la puterea 29 ×3 la puterea 15)+1 la puterea 24]}= =10×[324÷324+2(2 la puterea 2×15 ×3 la puterea 15)÷(2 la puterea 29 ×3 la puterea 15)+1]= =10×[1+2(2 la puterea 30-29 ×3 la puterea 15-15)+1]= =10×[1+2(2 la puterea 1 ×3 laputerea 0)+1]= =10×(1+2×2×1+1)=10×6=60 d)[(4 la puterea3)totul la puterea 2 ÷4 la puterea 4 +4 la puterea2 -2]×[(4 la puterea3)la puterea 2 ÷4 la puterea 5 +2 ×4 la puterea 7÷ 4 la puterea 6]= =(4 la puterea 3×2 ÷ 4 laputerea 4 +4 la puterea 2-2)×(4 la puterea 3×2 ÷4 la puterea5 +2 ×16 +4 la puterea 7-6)= =(4 la puterea 6-4 +16-2)×(4 la puterea 6-5 +32+4 laputerea 1)= =(4 la puterea 2 +16-2)×(4 la puterea 1 +32+4)= =(16+16-2)×(4+32+4)=30×40=120

Adăugați un răspuns