Engleza
TuiLFuti99haaaaa
2016-09-19 00:51:39
Read the letter again and say which of the pictures in exercise 1.a) Correspond to paragraphs 2,3,4
Răspunsuri la întrebare
denissaa1
2016-09-19 06:08:07

citeste din nou scrisoarea si spune care imagine corespunde cu paragrafele 2 3 si 4

Adăugați un răspuns