Informatică
stefanstancu64
2016-09-20 03:41:24
Cerinţa Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă toate elementele şirului sunt pare. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului, separate prin spaţii. Date de ieşire Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă toate elementele şirului sunt pare, respectiv NU în caz contrar. este problema verifpare de pe pbinfo
Răspunsuri la întrebare
mayaregina
2016-09-20 08:00:00

#include using namespace std; int n,i,ok,v[101]; int main() {     cin>>n;     ok=1;     for (i=1;i<=n;i++)     {         cin>>v[i];         if (v[i]%2==1)             ok=0;     }     if (ok)         cout<<"DA";     else         cout<<"NU";     return 0; }

Adăugați un răspuns