Informatică
alexutzadragutz
2016-09-20 09:45:39
Fișierul de intrare conține cel mult 1.000.000 de numere întregi. Se cere să se afișeze în fișierul de ieșire cel mai mic număr din intervalul [-100,100] care nu apare în fișierul de intrare.
Răspunsuri la întrebare
Cont şters
2016-09-20 11:49:27

#include using namespace std; ifstream fin("nrlipsa2.in"); ofstream fout("nrlipsa2.out"); int i,n,x,j,y,v[201]; int main() {     while (fin>>x)     {         if (x<=100 && x>=-100 )             v[x+100]=1;     }    for (i=0;i<=200;i++)    {        if (v[i]==0)        {            y=1;            fout<<(i-100);            i=201;        }    }    if (!y)     fout<<"nu exista"; }

Adăugați un răspuns