Geografie
NItaAlexandru
2016-09-20 12:06:39
1. Principalele plante naturale de pe suprafata judetului Iasi. 2. Principalele specii de animale sau viețuitoare din județul Iași. 3. Principalele tipuri de soluri din județul Iași. Va rog mult
Răspunsuri la întrebare
llnbunea
2016-09-20 15:09:07

1.Plante din Iași:nuci, zarzăr, zambilă, lalea, păpădie, salcâm, plopi,etc 2.Animale din Iași: ciocănitoare, șoareci, șopârle, bovine, caprine, ovine, cabaline, etc 3.Solurile din Iași:terenuri agricole, pajiști de iarbă (moale), pajiști secundare, și specifice silvostepei, cu păduri de foioase.

Adăugați un răspuns