Matematică
Adisor255
2016-09-21 19:50:09
10,12,15,16,17 care stiti va rog
Răspunsuri la întrebare
Muje
2016-09-21 20:43:41

10. a) 6x-7x-8x = -9x b) 4ab-16ab+3ab = -12ab+3ab = -9ab c) -8x^2y^2 - 4x^2y^2 + 9x^2y^2 = -3x^2y^2 d) 9a^2b^2 - 6a^2b^2 + 3a^2b^2 = 6a^2b^2 12. a) 9x+6y-18-20x+15y+10+21x-35y-7 = 10x-29y-15 b) 8a-12b+16c+6a+4b-6c-3a+6b-6c = 11a-2b+4c c) 6a-12b+6c-6a+12b-3c-5a-15b-10c = -5a-15b-7c d) 4x^2-12x-12-4x^2-10x+14+9x^2+18x-12 = 9x^2-4x-10 15. a) 2x^2+6x-x-3-2x^2-2x-2 = 3x-5 b) (x-3)(-x+3)+x^2+5x = -x^2+3x+3x-9+x^2+5x = 11x-9 c) (3x-7)(x-3)-2x^2-12x = 3x^2-9x-7x+21-2x^2-12x = x^2-28x+21 d) (2x+5)(7x+1)-20x^2+16x = 14x^2+2x+35x+5-20x^2+16x = -6x^2+53x+5 e) (x+5)(x-4)-x^2-4x = x^2-4x+5x-20-x^2-4x = x-20 16. a) 6x^2+4x-9x-6+6x^2-4x-3x+2-2x^2+6x = 10x^2-6x-4 b) 2x^2+7x-8x-28-12x-9x+8x+6+3x+12-2x^2-8x = -19x+18 c) 2a^2+6ab+ab+3b^2+6a^2+4ab-9ab-6b^2-9a^2-3ab-12ab-4b^2 = -a^2-7b^2-13ab d) x^3+3x^2+2x^2+6x-3x^3-2x^2+3x^3+6x^2+2x+4-4 = x^3+9x^2+8x

Adăugați un răspuns