Limba română
robertmaxx54
2016-09-26 05:11:39
Enunturi cu toate functiile sintactice ale pronumelui demonstrativ repede. Dau coroana!! + 15 p
Răspunsuri la întrebare
ionkobakectorkoba
2016-09-26 07:50:31

 1. Acesta este fratele meu.( subiect)  2. Nume predicativ: nominativ: Colegul meu este acesta. acuzativ: Cartea este pentru acesta. genitiv: Stiloul era al celuilalt. 3. Atribut pronominal prepoziţional: acuzativ: Cartea de la aceştia este nouă. genitiv: Casa din spatele acestuia este a mea. dativ: Reuşita graţie acestuia i-a incântat. 4. Atribut pronominal genitival: Rezultatele celorlalţi sunt mai bune. 5. Complement direct: L-am sunat pe acela. 6. Complement indirect: dativ: I-am vorbit celuilalt. acuzativ: Am discutat despre ceilalţi. 7. Complement circumstanţial de mod: El a procedat ce acela. 8. Complement circumstanţial de loc: S-a aşezat lângă acela. 9. Complement circumstanţial de timp: A ajuns înaintea celuilalt.

Adăugați un răspuns