Informatică
taigaShinohara
2016-09-27 20:56:54
Se citesc de la tastatura mai multe numere intregi pana la intalnirea numarului 50. Sa se scrie un program C++ care realizeaza urmatoarele: a) afiseaza fiecare numar negativ prin mesajul negativ si numarul de numere negative; b) calculeaza si afiseaza suma numerelor divizibile cu 3, dar si cu mesajul nr divizibile cu 3 si numarul de numere divizibile cu 3; c) calculeaza si afiseaza produsul nr impare, nr acestora si mesajul impar.
Răspunsuri la întrebare
alecsx69
2016-09-28 00:46:42

#include  using namespace std; int x, nn, d3, sd3, nimp, prodimp = 1; int main() {     cin >> x;     if(x < 0)     {         nn ++;         cout << x << " " << "negativ" << " ";     }     if(x % 3 == 0)     {         d3 ++;         sd3 = sd3 + x;         cout << x << " " << "nr divizibil cu 3" << " ";     }     if(x % 2 == 1)     {         nimp ++;         prodimp = prodimp * x;         cout << x << " " << "impar" << " ";     }     while(x != 50)     {         cin >> x;         if(x < 0)         {             nn ++;             cout << x << " " << "negativ" << " ";         }         if(x % 3 == 0)         {             d3 ++;             sd3 = sd3 + x;             cout << x << " " << "nr divizibil cu 3" << " ";         }         if(x % 2 == 1)         {             nimp ++;             prodimp = prodimp * x;             cout << x << " " << "impar" << " ";         }     }     cout << " ";     cout << "nr numere negative : " << nn << " ";     cout << "nr numere divizibile cu 3: " << d3 << " ";     cout << "suma numerelor divizibile cu 3: " << sd3 << " ";     cout << "nr numere impare : " << nimp << " ";     cout << "produs numere impare : " << prodimp << " ";     return 0; }

Adăugați un răspuns