Matematică
erdeikitty
2015-11-07 07:24:54
Daca un romb ABCD are latura egala cu 15 cm si perimetrul triunghiului ABD este egal cu 48 cm , atunci care este aria rombului ? Va rogg!! Am uitat :)
Răspunsuri la întrebare
Mmara
2015-11-07 09:42:24

Δ ABD ≡ Δ CBD P Δ ABD = 48 cm P Δ ABD = AB + BD + AD     AB +BD + AD = 48 15 + BD + 15 = 48  BD +30 = 48  BD = 18 cm Facem Pitagora (a²+b²=c²)  AO² = AB² - BO²  AO² = 15²-9²  AO² =225-81  AO² = 144  AO = 12 cm⇒AC = 2AO = 2×12 = 24  cm Aria = d1 × d2 / 2 = BD × AC / 2 = 18 × 24 / 2 = 216 cm² Ai rombul mai jos...ai datele problemei...faci si desenul pt ati da seama de rezolvare...

parcalabsandu
2015-11-07 09:43:39

PABD=AB+BD+AD 2AB+BD=48 cm 2*15 cm+BD=48 cm BD=48 cm-30 cm BD=18 cm Fie AC∩BD={O} BO=OD=18 cm/2=9 cm În ΔAOB, m(∡O)=90°, din Teorema lui Pitagora=>AO²=AB²-BO² AO²=(15 cm)²-(9 cm)² AO²=225 cm²-81 cm² AO²=144 cm² AO=√144 cm AO=12 cm=>AC=2AO=2*12 cm=24 cm AABCD=(d1*d2)/2=(AC*BD)/2=(24 cm*18 cm)/2=24 cm*9 cm=216 cm²

Adăugați un răspuns