Matematică
messisineyman
2015-11-07 19:56:54
Dacă ecuatia | x - 1 | =a are soluția x = 7 atunci a = ... . 2. Cel mai mare unghi al unui triunghi dreptunghic are masura de ... . 3. Calculati | 18 - 25 | + | - 17 - 31 | . 4. Distanta dintre Iași și Brașov este de 312 km. Cat va masura aceasta distanta pe o cu scara 1 : 2000000 ? 5. Cristi dorește sa cumpere o canapea noua . Prețul canapelei este de 850 lei , la care se adaugă TVA 24 % . Cristi are pe card 1000 de lei . a) Îi ajung banii de pe card pentru a cumpăra canapeaua respectiva ? b) Câți lei i-ar mai trebui pentru a cumpăra canapeaua ? 6. Rezultatul calculului ( - 17 + 23 ) × (-5) este... . 7. Dacă raportul a doua numere este 0, (6) și produsul lor este 24 atunci suma lor este ... . 8. Dacă media aritmetica a 12 numere este 0, (6) atunci suma lor este ... . 9. Intr- un triunghi isoscel bisectoarele unghiurilor de la baza sunt ... . 10 . Dacă într-un triunghi dreptunghic masura unui unghi ascuțit este jumătate din masura celuilalt atunci diferenta dintre masurile celor doua unghiuri este ... . 11. Determinati numerele a, b, c, stiind ca sunt invers proporționale cu 2,3,5 și a+b+c = 62 .
Răspunsuri la întrebare
florentapetrea
2015-11-08 02:06:32

1)|6|= 6. a=6 2)90* 3)|-7|+|-48|= 7+48= 55 4)S= 1/2000000 D real= 312 km . S= Dd/ Dr. 1/2000000= Dd/312000m D desen= 312000:2000000 D desen=0,106 m= 10,6 cm 5)a) 124/100• 850/1= 1054 1054> 1000, nu ii ajung banii b)1054-1000=54 lei 6)-30 7)a/b= 6/9= 2/3. a= 2b/3 . a•b=24. 2b/3•b/1=24 2• b•b/3=24 2•b•b= 72 b=6. a=4 8)(a+b+c+...+k+l) :12=2/3 S= 2/3• 12/1. S= 24/3= 8 9)congruente 10)a+b+90*=180* . a+b= 90* . a= 2b . 3b=90* . b=30*. a= 60* 11)2a=3b=5c=k. a=k/2 b=k/3. c=k/5 a+b+c= 62 k/2+k/3+k/5= 62. 15k+ 10k+6k= 1860 31k=1860 k= 60. a=30 b=20 c= 12 Sper ca te-am ajutat. Mi-a luat cam jumătate de ora sa scriu....

Adăugați un răspuns