Informatică
garauremawsyej
2015-11-08 07:06:39
Sursa de 100p va rog! (pbinfo.ro - #1832) Cerința Se dă un număr natural s. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe s ca produs de divizori proprii distincți ai lui s. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul s. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran pe fiecare linie câte un şir de numere naturale ordonate strict crescător, separate prin câte un spaţiu. Produsul numerelor din fiecare şir este s, iar numerele sunt divizori proprii ai lui s. Şirurile vor fi afişate în ordine lexicografică. Dacă numărul s nu poate fi scris ca produs de divizori proprii, se va fişa mesajul NU EXISTA. Restricții și precizări 2 ≤ s ≤ 2000000000 Exemplu: Intrare 30 Ieșire 2 3 5 2 15 3 10 5 6
Răspunsuri la întrebare
deny2004
2015-11-08 13:42:47

Ti-am atasat solutia.

Adăugați un răspuns