Matematică
MihaiGT
2015-11-08 08:28:54
Se cosideră ecuația ax minus 2a +6=0 cu necunoscuta x € Q unde a este un parametru și a € Q a)Rezolvați ecuația pt. a=0,5 b)Determinați a € Z* pt. care soluția ecuației este nr. întreg
Răspunsuri la întrebare
veloiu
2015-11-08 10:12:21

[latex]displaystyle ax-2a+6=0 \ xin Q \ ain Q \ \ a) a=0,5=dfrac{1}{2} \ \ dfrac{x}{2}-1+6=0 \ \ dfrac{x}{2}+5=0 \ \ dfrac{x}{2}=-5 \ \ x=-5cdot 2 \ \ oxed{x=-10} \ \ b) ax-2a+6=0 \ ax-2a=-6 \ ax=2a-6 \ \ x=dfrac{2a-6}{a} \ \ x=dfrac{2a}{a}-dfrac{6}{a} \ \ x=2-dfrac{6}{a} \ \ Pentru ca x sa apartina Z , a trebuie sa fie divizor al lui -6. \ \ a|-6implies ain D_{-6} \ D_{-6}={ -6 ; -3 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6} \ impliesoxed{ain{ -6 ; -3 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6} }[/latex]

Adăugați un răspuns