Matematică
mytu
2015-11-08 10:49:54
Vă rog mult toate exercițiile
Răspunsuri la întrebare
iulica2003
2015-11-08 15:20:21

3)a) ∡ PSA b) latura [PS] c) P=0,5 dm+0,04 m+70 mm P=0,05+0,04+0,07 P=0,16 m 4)RT=MP=5 cm NP=ST=3 cm ∡MNP≡∡RST=70 5){ab,bc,ac} d p {3,4,6} ⇒ab/3=bc/4=ac/6=(ab+bc+ac)/13=26/13=2

Adăugați un răspuns