Informatică
Minecraft25
2015-11-09 08:22:24
Se dă un vector cu n elemente numere întregi. Cerinţa Să se ordoneze crescător elementele unui vector crescător după suma cifrelor. Date de intrare Fişierul de intrare sortcif.in conţine pe prima linie numărul n si pe a doua linie n numere întregi separate prin spaţii. Date de ieşire Fişierul de ieşire sortcif.out va conţine pe prima linie cele n elemente ale vectorului, ordonate conform cerinței, separate printr-un spațiu. Restricţii şi precizări 0 < n ≤ 100 valoarea absolută a numerelor de pe a doua linie a fişierului de intrare va fi mai mică decât 2 30 Exemplu sortcif.in 6 89 22 91 4005 51 721 sortcif.out 22 51 4005 91 721 89 In C++ va rog!! Problema 130 pe pbinfo!! Multumesc
Răspunsuri la întrebare
pernamoale
2015-11-09 14:24:52

#include #include using namespace std; int suma(int n) {     int s=0;     while(n)     {         s=s+n%10;         n=n/10;     }     return s; } ifstream f("sortcif.in"); ofstream g("sortcif.out"); int main() {     int n,x[100],i,j,aux;     f>>n;     for(i=1;i<=n;i++)         f>>x[i];     for(i=1;isuma(x[j]))          {              aux=x[i];              x[i]=x[j];              x[j]=aux;          }     for(i=1;i<=n;i++)         g<

adrianabatranac
2015-11-09 14:26:07

#include  using namespace std; ifstream fin("sortcif.in"); ofstream fout("sortcif.out"); int n,a[100]; int sumcif(int a); bool SumCif(int i, int j) {return sumcif(i)> n;     for(int i=0;i> a[i];     sort(a,a+n,SumCif);     for(int i=0;i

Adăugați un răspuns