Informatică
Lore000Lore
2015-11-11 02:52:09
Cerinţa FactZero --> #439 pbinfo (nevoie de 100 pct. ajutor va rog, date de iesire 2, nu 0) Se citește un număr natural n. Să se determine numărul de zerouri de la sfârșitul scrierii zecimale a numărului n!. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul Z, reprezentând numărul de zerouri de la sfârșitul scrierii zecimale a numărului n!. Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 1000 n! = 1 * 2 * ... * n Exemplu: Intrare: 13 Ieșire: 2 Explicație: 13! = 6227020800, deci se termină cu 2 zerouri.
Răspunsuri la întrebare
alexandramaria29
2015-11-11 04:22:28

#include  using namespace std; int n; int main() {     cin >> n;     int i = 1, sum = 0;     while(pow(5,i)<= n)     {         sum += n/(pow(5,i));         i++;     }     cout << sum;     return 0; }

Adăugați un răspuns