Informatică
aura2008
2015-11-11 03:39:09
Cerinţa Sort2 ---> #236 pbinfo (ajutor, nevoie de 100 pct) Fişierul text sort2.in conţine, dispuse pe mai multe linii, cel mult 100 de numere naturale, cu cel mult 4 cifre fiecare. Să se afişeze în fişierul sort2.out, în ordine crescătoare, toate numerele din fişierul sort2.in care au cel mult 2 cifre. Date de intrare Fişierul de intrare sort2.in conţine, dispuse pe mai multe linii, cel mult 100 de numere naturale, cu cel mult 4 cifre fiecare. Date de ieşire Fişierul de ieşire sort2.out va conţine, pe prima linie, în ordine crescătoare, separate prin exact un spaţiu, toate numerele din fişierul sort2.in care au cel mult 2 cifre. Restricţii şi precizări dacă în fişierul de intrare nu există numere cu cel mult 2 cifre, se va afişa în fişierul de ieşire, pe prima linie, mesajul “NU EXISTA”. Exemplu: sort2.in: 86 18 7210 73 15 5 7989 825 562 732 5 911 sort2.out: 5 5 15 18 73 86
Răspunsuri la întrebare
Adin98
2015-11-11 07:30:54

#include  using namespace std; ifstream fin("sort2.in"); ofstream fout("sort2.out"); int x,nr,a[101]; int nrcifre(int a); int main() {     while(fin >> x)         if(nrcifre(x)<=2)             a[nr++]=x;     if(nr==0) fout << "NU EXISTA";     else     {         sort(a,a+nr);         for(int i=0;i

Adăugați un răspuns