Matematică
Cont şters
2015-11-11 08:32:54
Un premiu de 1380 lei a fost distribuit la cinci muncitori astfel: primul a primit 5/23 din întreaga sumă, al doilea a primit 2/9 din rest, iar suma rămasă a fost distribuită celorlalți trei muncitori în mod direct proporțional cu numerele 3, 4 și 7. Aflați ce sumă a primit fiecare muncitor
Răspunsuri la întrebare
denisamaria2001
2015-11-11 10:31:38

a- muncitorul I b- muncitorul II c- muncitorul III d- muncitorul IV e- muncitorul V a= 5/23×1380 a= 5/1×60 a= 300 lei restul= 1380-300 restul= 1080 lei b= 2/9×1080 b= 2/1×120 b= 240 lei restul=c+d+e restul=1080-240 restul=840 lei c+d+e=840 lei c,d,e d.p 3,4,7 => c/3=d/4=e/7=k c/3=k=> c=3k d/4=k=> d=4k e/7=k=> e=7k 3k+4k+7k= 840 14k= 840 k= 840/14 k= 60 c= 3×60 c= 180 lei d=4×60 d= 240 lei e=7×60 e=420 lei

Adăugați un răspuns