Matematică
ali123456
2015-11-12 20:23:09
Un patrat are diagolala de 4√2 cm Calculati lungimea si aria cercului inscris in acest patrat.
Răspunsuri la întrebare
awwrawwr76
2015-11-12 21:53:14

Am făcut desenul cam urat

Ale3x
2015-11-12 21:54:29

Fie a lungimea laturii patratului Atunci a este si diametrul cercului inscris [latex]a^2+a^2=(4sqrt{2})^2 \ \ 2a^2=32 \ \ a^2=16 \ \ a=4~cm[/latex] Lungimea cercului este egala cu pi ori diametrul [latex]ell=4pi~cm[/latex] Aria este pi ori raza la patrat Raza este de 2 cm [latex]mathcal{A}=picdot2^2=4pi~cm^2[/latex]

Adăugați un răspuns