Limba română
rivc
2015-11-14 00:46:54
1 analizează morfologic di sintactic cuv: Limpezi,înalți, necurmata In enunțurile :udat de tinere si limpezi ape, o necurmata bătălie,la poalele munților înalți. 2 precizează funcția sintactica a adj grea si alcătuiește un enunț in care sa aibă alta funcție sintactică. Precizează aceasta funcție. In contextul într o grea cumpănă. 3 construiește enunțuri in care adj generis sa aibă urmatoarele fct sint : a) atribut adjectival b) nume predicativ 4 indica valoarea morfologica a cuv subliniat din structura udat de (tinere) si limpezi ape si construiește un enunț un care același cuvânt sa aibă alta valoare morfologica precizează o
Răspunsuri la întrebare
Florentinaionela111
2015-11-14 06:46:44

1. limpezi- atribut expr prin atribut adj, nr pl, gen fem, caz Ac inalti- atribut expr prin atribut adj, nr pl, gen fem, caz Ac necurmata-substantiv comun, nr sg, gen masc, caz Ac, f.s de atr adj + derivare cu prefixul ,,ne,, de la cuv. de baza ,, curmanta,, 2.grea-atribut adjectival. El merge greu și ea este mai grea-complement de mod. 3.Baiatul generos ajuta mereu.-atribut adj. Fratele meu este generos.-nume predicativ 4.tinere-subst comun, caz Ac, atr.adj Tinererul este Andrei -SUBIECT

Adăugați un răspuns